Wat


Ieder mens beschikt naast het fysiek zichtbare lichaam over een energielichaam.

Een systeem van chakra’s en verschillende auralagen. Deze chakra’s en auralagen vormen onze energetische verbinding met de wereld om ons heen.

In essentie (als foetus net na de conceptie of misschien wel veel eerder…) is dit energiesysteem in balans, zijn alle chakra’s in harmonie, verbonden met elkaar en open naar onszelf en onze omgeving.

Emotionele gebeurtenissen (groot of klein) die wij in ons leven oplopen hebben hun weerslag in ons energiesysteem. Ze kunnen het uit balans brengen of zelfs blokkeren. Dit alles om de ervaring maar niet meer te hoeven voelen.

Een prachtig overlevingsmechanisme.

Maar zou het niet mooi, zijn als wij deze vaak zeer oude ervaringen los kunnen laten. Dat we de emoties die ermee gepaard gaan kunnen verwerken en meer open naar onszelf en de wereld om ons heen kunnen zijn.

Een aurahealing kan dit proces van heling ondersteunen.

Bij een aurahealing maakt de healer contact met jouw wezen. Jouw wezen geeft aan wat het op dat moment nodig heeft.

De aurahealer maakt met zijn of haar handen (die op dat moment instrumenten van jouw wezen zijn) “ruimte” in jouw systeem om de doorstroming van energie te bevorderen.

Vaak is het maken van deze ruimte genoeg om het proces van loslaten in gang te zetten of te bevorderen.

Dit loslaten is soms fysiek voelbaar en kan gepaard gaan met emoties. Soms ook treedt een reactie op de healing pas later op.

Alles zoals het bedoeld is voor jouw proces.

je bent in goede handen.

Naast een aurahealing heb je bij een aantal healers ook de mogelijkheid tot het ontvangen van een Aurareading. Wat dat is lees je hier..

n.b. Een healing of reading is nooit een vervanging van reguliere
medische zorg, maar kan wel vaak een waardevolle aanvulling zijn.